Wapperende Europese Vlag

Europees aanbesteden

Procure-IT heeft tientallen Europese Aanbestedingen begeleid en is goed op de hoogte van de laatste aanbestedingsregels. Procure-IT beschikt hiernaast over ’Best Practices’ en een uitgebreide kennisbank met voorbeelden van uitgevoerde inkoop- en aanbestedingstrajecten, waaronder vele Europese aanbestedingen op het gebied van ICT. Naast de binnen Procure-IT beschikbare expertise, staat tevens de (juridische) expertise van ons zusterbedrijf Emeritor ter beschikking van onze opdrachtgevers. Samen met Emeritor wordt de benodigde (EU) kennis op peil gehouden en geborgd.

Uitvoering van Europese aanbestedingen

Europees aanbesteden is geen sinecure: het is een uitgebreid proces met vele verplichte handelingen, dat in de praktijk tot goede contractvoorwaarden leidt. Wij verrichtten voor vele aanbestedende diensten de coördinatie en uitvoering van Europese aanbestedingen, zowel voor hardware, software als diensten.
Procure-IT zorgt in goede afstemming met uw medewerkers voor een goede specificatie van de behoefte en vertalen deze samen met u in optimale selectie- en gunningscriteria. Wij bewaken zowel de rechtmatigheid als de doelmatigheid van de aanbestedingsprocedure en kunnen waar nodig specifieke materiedeskundigheid inzetten. Procure-IT heeft aanbestedingsspecialisten in dienst met diverse achtergronden. Hierdoor maken wij steeds de beste 'match' met de klantorganisatie en het vraagstuk.

Vraag informatie aan

Nieuws

8 Redenen waarom de inkoop van ICT anders is dan van pennen en potloden

11-11-2015 | Joost Lucassen, Procure-IT

Het lijkt misschien logisch, de inkoop van ICT is niet hetzelfde als inkopen van pennen en potloden. Maar waarom eigenlijk? Hoe komt het dat je ICT inkoop niet hetzelfde kunt benaderen als het inkopen van pennen? Hieronder acht redenen.

Lees meer...

Privacy & VoorwaardenDisclaimer | Sitemap | © Procure-IT - Powered by Emeritor logo