spend-it

Spend-IT

Het doel van de Spend-IT™ is in kaart te brengen wat door uw organisatie is ingekocht op ICT om zo het verbeterpotentieel vast te stellen en inzichtelijk te maken waar de meest waardevolle verbeteringen zijn te behalen. Inkoop wordt hierbij gedefinieerd als het totaal van uitgaven waar een factuur tegenover staat. Spend-IT™ richt zich op het achterhalen en vaststellen van wat is uitgegeven op ICT-hardware, -software, -telecom en -diensten, bij wie en door wie met welke factuurstromen.

Spend-IT maakt gebruik van software die samen met Emeritor is ontwikkeld en wordt onderhouden. Het doel van de financiële Inkoopanalyse is het in kaart brengen van:

  1. Hoeveel geld er wordt uitgegeven.
  2. Aan welke producten en diensten er geld wordt uitgegeven.
  3. Bij welke partijen welke producten en diensten worden afgenomen.
  4. Door welke afdelingen welke producten en diensten worden ingekocht.

Werkwijze

Het inkooppakket wordt geanalyseerd aan de hand van de boekingen van facturen in de crediteurenadministratie met een koppeling naar de grootboekadministratie. De kracht van deze methode ligt in het feit dat als uitgangspunt de boeking van de individuele factuur gehanteerd wordt.
Hierdoor worden de resultaten op objectieve wijze beoordeeld, op basis van reeds binnen de organisatie beschikbare informatie, met een grote mate van transparantie en traceerbaarheid. Bovendien wordt door middel van deze bottom-up methode een steeds hoger niveau van abstractie bereikt, op grond waarvan conclusies worden geformuleerd.

Als input voor de financiële Inkoopanalyse is informatie nodig uit de grootboek- en crediteurenadministratie.

Spend-IT™ richt zich specifiek op de door inkoop beïnvloedbare ICT-uitgaven en wordt gepresenteerd in voor inkoop relevante dwarsdoorsneden. Op basis hiervan wordt het verbeterpotentieel voor alle inkoopstromen inzichtelijk en wordt door prioriteitsstelling de aandacht van inkoop gericht op de meest waardevolle verbeteringen. Spend-IT™ is een onderdeel van de totale inkoop spend analyse. Indien gewenst worden andere ‘niet ICT-uitgaven’ meegenomen in deze spend analyse die in samenwerking met ons zusterbedrijf Emeritor wordt uitgevoerd.

Spend-IT™ kan als separate dienst worden afgenomen of als onderdeel van de geïntegreerde dienst Scan-IT™. Scan-IT™ bestaat uit de volgende deelgebieden:

Informatie aanvragen

Privacy & VoorwaardenDisclaimer | Sitemap | © Procure-IT - Powered by Emeritor logo