De impact van BYOD op de inkoop van ICT

22-01-2014 | Door: Joost Lucassen, Procure-IT | Gepubliceerd: Inkoopvandaag

De IT is nog steeds een turbulente wereld. Één van de ontwikkelingen die op dit moment van belang is bij de inkoop van IT is ‘BYOD’. BYOD staat voor ‘Bring Your Own Device’ en staat voor de ontwikkeling dat medewerkers hun eigen apparatuur inzetten binnen de zakelijke omgeving. Dit gaat voornamelijk om smartphones, tablets of laptops. Om Gartner te citeren: ‘BYOD is a disruptive phenomenon where employees bring non-company IT into the organization. BYOD is here and you can't stop it.’ Belangrijkste vraag die dit tot gevolg heeft is; hoeveel laptops, tablets of smartphones je als organisatie nog moet kopen als veel medewerkers al hun eigen apparatuur meenemen? Onderzoek van Gartner geeft dan ook aan dat 38% van de bedrijven verwacht dat zij in 2016 geen ‘devices’ meer aan medewerkers verstrekken, in 2017 is dit zelfs 50%.

Beleid en inkoop

BYOD maakt dat bij een aanbesteding van tablets, laptops of telefoons vooraf duidelijk moet zijn hoe met BYOD wordt omgegaan. Er moeten beleidsuitgangspunten zijn vastgesteld, bijvoorbeeld ten aanzien van welke medewerker welke apparatuur krijgt en of hij zijn eigen apparatuur mag / kan gebruiken. Ook moet worden vastgesteld of (mobiele)abonnementen, verzekeringen of onderhoudsdiensten nog wel ingekocht moeten worden of dat er een (periodieke) vergoeding aan de medewerkers wordt gegeven voor het gebruik van eigen abonnementen.

Beveiliging

BYOD maakt het verder nodig na te denken over de beveiliging van de genoemde apparatuur. Immers, zakelijke bestanden komen op privé apparatuur en komen zo buiten de ‘veilige’ bedrijfsomgeving. Voor een goede beveiliging zijn aanvullende zaken nodig en het is vaak aantrekkelijk dit in een aanbesteding direct mee te nemen, mogelijk als apart perceel. Beveiliging moet ook in het ‘BYOD-beleid’ worden opgenomen, immers niet iedere medewerker wil dat de werkgever aanvullende software op zijn/haar privé apparatuur installeert om de beveiliging te regelen. Dit moet voor de start van de aanbesteding duidelijk zijn.

Mobiel

Een derde impact van BYOD is de verdere ‘mobilisering van de medewerker’; ICT apparatuur wordt steeds meer mobiel en steeds meer werkzaamheden worden daardoor op een willekeurige plaats uitgevoerd. Organisaties moeten zich hierdoor afvragen op welke ‘normale werkplekken’ er nog vaste telefoons en bureaucomputers nodig zijn als iedereen al mobiele apparatuur heeft en steeds minder op deze vaste werkplekken aanwezig is.

Eerst een BYOD beleid

Samengevat: BYOD maakt dat bij een aanbesteding de benodigde in te kopen aantallen aanzienlijk lager kunnen zijn dan bij eerdere aanbestedingen. Ook moeten extra beveiligingsvoorzieningen worden ingekocht en is er minder ‘bureau-apparatuur’ nodig. Om dit goed aan te pakken moet eerst een gedegen BYOD beleid worden vastgesteld, pas daarna kan gestart worden met de aanbesteding.

Bron: Inkoopvandaag
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Privacy & VoorwaardenDisclaimer | Sitemap | © Procure-IT - Powered by Emeritor logo