De invloed van ‘cloud’ op de inkoop van ICT

01-04-2014 | Door: Joost Lucassen, Procure-IT | Gepubliceerd: Inkoopvandaag

‘Zonder cloud ben je out’, althans zo klinkt het op de radio. Het is natuurlijk de vraag of dat echt zo is, maar dat ‘de cloud’ een zeer belangrijke IT-ontwikkeling is mag ondertussen wel duidelijk zijn. ‘Cloud’ heeft bij bedrijven ook een belangrijke impact op de inkoop van IT. ‘Cloud’ maakt dat organisaties minder IT hardware of software kopen en juist meer IT zaken als dienst gaan afnemen. Als voorbeeld: een organisatie heeft geen eigen mailserver meer nodig maar neemt mail als dienst af ‘uit de cloud’, bijvoorbeeld bij Microsoft vergelijkbaar met Hotmail of Outlook Web Acces. Bij de inkoop van IT is het zaak terdege rekening te houden met deze ontwikkeling. Zeker bij grotere IT orders zal vooraf goed moeten worden uitgezocht wat de organisatie nog zelf wil kopen en wat alleen als dienst wordt afgenomen. Hiernaast veranderen ook de documenten rondom de offerteaanvraag.

Impact op de offerteaanvraag

Als duidelijk is wat er ‘vanuit de cloud’ wordt aangeschaft zal het PVE hierop moeten worden aangepast. Hetzelfde PVE gebruiken voor een ‘cloud’ of ‘geen cloud’ oplossing is namelijk niet mogelijk. De functionele wensen blijven hetzelfde, je wilt in alle gevallen met het hele bedrijf kunnen mailen of agenda’s kunnen delen. Maar het maakt nogal uit of je daarvoor een fysieke (mail)server koopt of dat alleen maar de toegang tot een internetpagina moet worden geregeld. Het is dus ook heel lastig om deze twee alternatieven naast elkaar in de markt uit te vragen, bijvoorbeeld om zo de business case scherper te krijgen. Andere voorbeelden van zaken die heel verschillend moeten worden uitgewerkt zijn de integratie met bestaande ICT systemen (deze staan fysiek ernaast of zijn ook een ‘cloud’-dienst) en de wensen omtrent het opleiden van de ICT-medewerkers (is (grotendeels) niet meer nodig bij ‘cloud’).

KPI’s

‘Cloud’ heeft ook een belangrijke invloed op de ICT organisatie. Medewerkers die nu allerlei technische handelingen uitvoeren, krijgen ‘bij cloud’ een andere rol. Deze rol richt zich meer op de regie van IT; het regisseren van de processen en de (diverse) leveranciers. Hiervoor zullen niet alleen de KPI’s heel anders (en veel beter) in de aanbestedingsdocumenten moeten worden afgestemd, ook moet in geval van meerdere ‘cloud’-leveranciers georganiseerd worden dat deze samenwerken en gezamenlijk invulling geven aan het gevraagde.

Beschrijving randvoorwaarden

Een laatste verandering in de inkoopdocumenten is de beschrijving van de (ICT) omgeving waar de leverancier mee te maken krijgt. Om een potentiele leverancier een goede inschatting te laten maken van de (ICT) situatie waar hij bij de opdrachtgever mee te maken krijgt zullen er bij ‘cloud’ of ‘geen cloud’ verschillende zaken beschreven moeten worden. Zo moet er voor het installeren van servers een geconditioneerde en beveiligde ICT ruimte beschikbaar zijn, voor het afnemen van een internetdienst is alleen een goede (dubbele?) internetverbinding voldoende. Zo zal per aanbesteding bepaald moeten worden wat, en in welke mate van detail wordt beschreven in de aanbestedingsdocumenten.

To be in the cloud or you’re out, that’s the question...

‘De cloud’ heeft impact op een ICT-aanbesteding en de daarbij behorende documenten... dat is wel zeker!

Meer informatie

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Privacy & VoorwaardenDisclaimer | Sitemap | © Procure-IT - Powered by Emeritor logo