Met 10.000 man in een stadion tegelijk een filmpje uploaden

12-06-2014 | Joost Lucassen, Procure-IT

Vanavond start het WK voetbal en net als bij andere grote evenementen is ook bij dit WK voetbal een serieuze ICT infrastructuur nodig. Denk daarbij aan alle journalisten die vanaf hun laptop via internet hun verslagen en foto's naar het thuisfront versturen, diverse opslag- en informatiesystemen die nodig zijn, maar vooral ook aan het publiek dat gewapend met een smartphone een filmpje upload naar Facebook. En dat in 12 stadions. Hoe zou het Braziliaanse 'Buitengewone Veiligheidsdepartement voor Grootschalige Evenementen' de aanbesteding van zo'n infrastructuur hebben aangepakt?

RFI

Deze aanbesteding kan niet zonder RFI (Request for Information) om zo van de leveranciers te horen welke ervaringen zij hebben en hoe zij denken dat zo'n vraagstuk het beste kan worden opgepakt. Vooraf aan de RFI zal onderzocht zijn welke partijen ervaring hebben met een bijzondere opdracht als deze. Veel zullen dat er niet zijn en de partijen die wel ervaring hebben zullen dat meestal hebben in andere landen waar recent grote evenementen zijn gehouden. Dat geeft dus een combinatie van een beperkt aantal partijen met een opdracht die cruciaal is voor het slagen van het evenement: in termen van Kraljic zou dus gestreefd moeten zijn naar partnership waarbij de leverancier(s) al vroeg betrokken worden in het project. 

RFP

Ik schat in dat niet alleen de leveranciers van eerdere evenementen zijn benaderd, ook zal het RFP (Request for Proposal met daarin het Programma van Eisen) zijn gebaseerd op eerdere ervaringen. Die ervaringen zijn waarschijnlijk de beste basis voor het inschatten van benodigde aantallen, applicaties, bandbreedtes, securityvoorzieningen en opslagvolumes. Het belang van dit evenement in combinatie met de snelle ontwikkelingen in de ICT maken dat er geen risico gelopen mag worden op het onderschatten van de benodigde prestaties die de ICT infrastructuur zal moeten leveren en de aandacht die het zal krijgen van kwaadwillenden. Ik schat ook in dat er gekozen is voor een model waarbij de leverancier de infrastructuur volledig beheerd en de goede werking garandeert (outsourcing), net als dat bij veel 'normale' ICT projecten tegenwoordig gebeurt.

De opdracht

Hoe de aanbesteding precies in detail is verlopen is mij niet bekend, wel is bekend dat de opdracht uiteindelijk is gegund aan het 'Brazil Seguro Consortium', een consortium van 4 organisaties met onder andere Unisys, met een waarde van 110 miljoen Amerikaanse dollar. En heel verstandig, er zijn gelijk wat afspraken gemaakt voor de Olympische spelen over twee jaar. Naast evenement-gerelateerde applicaties, informatieverwerking en opslag is een belangrijke rol weggelegd voor mobiele communicatie. Alle laptops en smartphones, tienduizenden op een kleine oppervlakte, vragen bij elkaar een zeer serieus draadloos netwerk en een zeer serieuze bandbreedte naar internet. Vijftigduizend mensen die een foto of filmpje van het doelpunt uploaden....  En de infrastructuur moet natuurlijk niet gehacked worden, zeker niet uitvallen en het natuurlijk ook gewoon doen! Hopelijk is in de RFP voldoende aandacht besteed aan het testen want hoe test je een systeem dat geschikt is voor tienduizenden gebruikers? 

De implementatie

De laatste berichten over de voorbereidingen van het WK geven aan dat er achterstand is op diverse planningen, zou dat voor de IT ook het geval zijn? Net als bij andere projecten zijn er hier diverse afhankelijkheden die van invloed zijn op de planning, als is het maar dat een stadion toch wel minimaal een beetje af moet zijn voordat gestart kan worden met de ICT infrastructuur. Systemen plaatsen in een stoffige bouwomgeving is geen goed idee. En na het plaatsen zal er ook nog voldoende tijd moeten zijn voor het testen. Of alles het gaat doen? Over een paar weken zullen we het weten!

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Privacy & VoorwaardenDisclaimer | Sitemap | © Procure-IT - Powered by Emeritor logo