Lever met verstand, wees transparant!

25-08-2014 | Ronald Vroom, Procure-IT

Waargebeurd: in een onderhandeling met een leverancier stelden we vragen over kostentransparantie ten aanzien van een, tegen een vaste prijs, afgenomen dienst. Nou, dat kon en mocht niet! Het kon en mocht niet omdat de regelgeving zich zou verzetten tegen een “open boek calculatie”. Die regels zullen echt wel bestaan maar hebben nooit tot gevolg dat een door de klant gewenste (en naar mijn mening fundamentele) dialoog met de klant niet kan worden gevoerd.

Daarnaast vroegen we helemaal niet om een “open boek calculatie” (wat interesseert ons de kostprijsberekening) maar wilden we graag zien wat er nu voor de vaste som gedaan werd. Zo konden we niet alleen een goede keuze maken over wat we wel door de leverancier wilden laten doen (soms kun je dingen beter niet zelf doen) en niet (soms kun je dingen beter zelf doen), of door een andere leverancier (inderdaad: anders), laten doen. Dan is het noodzakelijk om te weten wat de kosten van de uit te voeren werkzaamheden zijn om scenario’s (zelf doen/anders doen/niets doen) door te rekenen. Dat is iets heel anders dan dat we willen weten hoe de tarieven zijn opgebouwd!

Vergelijk het met een garage; daar wil ik immers ook graag weten hoeveel tijd er versleuteld is (ik kan het nooit sneller), welke onderdelen zijn vervangen (sommigen duwen je een vettig onderdeel in handen als bewijs...) en wat dat allemaal kost (altijd meer...). Dat geven ze allemaal keurig, zelfs bij een opdracht voor een vaste prijs als een onderhoudsbeurt. Vind ik het tarief voor werkplaatsuren te hoog? Dan moet ik me afvragen of ik een volgende keer een andere garage kies. Maar voor ik dat doe denk ik natuurlijk wel na over vragen zoals “Ze zijn vergeleken met anderen wel duur maar ook snel en goed”, “Kan het ook met tweedehands onderdelen?”, “Was het wel nodig die onderdelen te vervangen?”.

En dan wil ik een garage die transparant is en deze vragen kan beantwoorden, want anders sla ik die de volgende servicebeurt over...

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Privacy & VoorwaardenDisclaimer | Sitemap | © Procure-IT - Powered by Emeritor logo