contract-it

Contract-IT

Vanuit Contract-IT™ wordt onderzocht in welke mate de financiële uitgaven gekoppeld kunnen worden aan contractuele verplichtingen en welke ICT-uitgaven niet. Dit geeft direct inzicht waarvoor nog geen contracten aanwezig zijn. Daarnaast wordt de inhoud en compleetheid geanalyseerd van de contracten met bijbehorende bijlagen (bijvoorbeeld  AIV’s, SLA’s). Vervolgens wordt gekeken welke diensten tegen welke prestatie indicatoren contractueel zijn overeengekomen en hoe, en/of, u als organisatie dit meet en vastlegt als onderdeel van contract– en leveranciersmanagement. Tevens wordt in de Contract-IT™ scan gekeken naar de meerjaren ICT-plannen en -planningen inclusief investeringen. Contract-IT maakt gebruik van een digitale vragenlijst met enige tientallen vragen.

Contract-IT™ kan als separate dienst worden afgenomen of als onderdeel van de geïntegreerde dienst Scan-IT™. Scan-IT™ bestaat uit de volgende deelgebieden:

Informatie aanvragen

Privacy & VoorwaardenDisclaimer | Sitemap | © Procure-IT - Powered by Emeritor logo