License-IT

License-IT™ is een verbijzondering van Contract-IT™. Binnen Contract-IT™ wordt onderzocht in welke mate de financiële uitgaven gekoppeld kunnen worden aan contractuele verplichtingen en welke ICT-uitgaven niet. License-IT™ richt zich specifiek op licenties. Veel organisaties hebben niet alleen ongebruikte licenties (waar wel voor wordt betaald) maar ook onjuist gebruikte software. License-IT is een dienst van Procure-IT die organisaties ondersteunt in deze "compliance" vraagstukken rond softwarelicenties. Onjuist gebruik van softwarekan een inbreuk zijn op intellectueel eigendom en auteurs- en merkenrecht en kan organisaties veel geld kosten. Dit geldt ook voor het niet voldoen aan het overeengekomen gebruik van softwarelicenties. Leveranciers van software hebben vaak recht om het gebruik van hun software te controleren. Dit auditrecht is veelal vastgelegd in de licentiecontracten. Zeker in economisch slechtere tijden maken leveranciers hier gebruik van. Zo’n leveranciersaudit kan organisaties onverwacht hoge kosten kopleveren.

Door een toename van soorten licenties zoals ASP, SAAS. Virtualisatie, Multiplexing en/of per ongeluk geïnstalleerde software in combinatie met locatiegebonden, named of concurrent gebruikers, per processor e.d., maakt het voor organisaties niet makkelijk om hier inzicht in te krijgen.

Procure-IT levert de volgende diensten:

  • onderzoek naar de contract- en factuuradministratie;
  • gesprekken met de auditor;
  • onderhandelingen over de resultaten van de audit(s);
  • heronderdeling met de leverancier(s);
  • vastlegging en borging van de nieuwe contractuele situatie;
  • inzet van SAM tooling.

Als opdrachtgever bent u verantwoordelijk voor het aantal geïnstalleerde licenties en het gebruik daarvan. Met bijvoorbeeld SAM tooling kunt u hier achter komen en dit onder controle brengen.
Procure-IT onderzoekt vervolgens, met behulp van vragenlijsten, onder welke contractuele voorwaarden deze licenties zijn verkregen. Tevens wordt gekeken naar de voorwaarden van nieuwe releases, updates en upgrades. Indien nodig worden ook de facturen bekeken in relatie tot deze contracten. In samenspraak wordt onderzocht of aan de noodzakelijke licentiestructuren wordt voldaan en of escrow bepalingen aanwezig zijn. Een feitelijke contractuele en gedocumenteerde controle op uw licenties.

Goed licentiebeheer vraagt om een goede samenwerking tussen de ICT-beheerorganisatie, contractmanagers en inkoop. Op basis van de uitkomsten stellen wij voor en samen met u een licentie & inkoopstrategie op en voeren deze uit om reactief of proactief hier projectmatig invulling aan te geven.

License-IT™ kan als separate dienst worden afgenomen  of als onderdeel van de geïntegreerde dienst Scan-IT™. Scan-IT™ bestaat uit de volgende deelgebieden:

Informatie aanvragen

Privacy & VoorwaardenDisclaimer | Sitemap | © Procure-IT - Powered by Emeritor logo