Privacy & Voorwaarden

Privacy verklaring

Alle persoonlijke gegevens worden zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld en worden niet aan derden beschikbaar gesteld. Gegevens van bezoekers aan de website van Procure-IT worden slechts bijgehouden, om de inrichting van de website te verbeteren.

Gebruikersvoorwaarden

Hoewel Procure-IT tracht juiste, volledige en actuele informatie aan te bieden, er is geen garantie dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie juist, volledig of actueel is.

De op of via deze internetsite aangeboden informatie mag niet worden gebruikt in plaats van enige vorm van advies. Beslissingen die u neemt op basis van deze informatie zijn voor uw eigen rekening en risico.

Procure-IT behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, domeinnamen, merkrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op of via deze internetsite aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze internetsite te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Procure-IT. U mag informatie op deze internetsite wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik.

Berichten die u per e-mail verstuurt, kunnen onveilig zijn. Procure-IT raadt derhalve af vertrouwelijke informatie per e-mail aan ons te zenden. Indien u ervoor toch voor kiest berichten per e-mail te zenden, aanvaardt u het risico dat derden deze berichten onderscheppen, misbruiken of wijzigen.

Procure-IT aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van directe en/of indirecte, immateriële of gevolgschade met inbegrip van gederfde winst (ook als Procure-IT op de mogelijkheid van deze schade gewezen is) die op enigerlei wijze voortvloeit uit maar niet beperkt hoeft te zijn tot:

I) defecten, virussen of overige onvolkomenheden aan apparatuur en andere software in verband met de toegang tot of het gebruik van deze internetsite,

(II) de informatie die op of via deze internetsite wordt aangeboden,

(III) het onderscheppen, wijzigen of oneigenlijk gebruik van informatie die aan Procure-IT of aan u wordt gezonden,

(IV) de werking of het niet-beschikbaar zijn van deze internetsite,

(V) misbruik van deze internetsite,

(VI) verlies van gegevens,

(VII) aanspraken van derden in verband met gebruik van deze internetsite.

De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten gunste van bestuurders en medewerkers van Procure-IT.

Op deze internetsite en de gebruikervoorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Indien anderstalige versies van de gebruikersvoorwaarden discrepanties vertonen of tot interpretatieverschillen leiden, is de versie in de Nederlandse taal doorslaggevend.

Download de Algemene Voorwaarden van Procure-IT.

Cookies

www.Procure-IT.com en www.Procure-IT.nl maken gebruik van 'cookies'. Cookies zijn kleine bestanden die op uw harde schijf worden geplaatst door de browser. Met behulp van een cookie kan Procure-IT.com uw internetadres herkennen. U hoeft dan bepaalde informatie (bijvoorbeeld gebruikersnaam en voorkeurinstellingen) niet opnieuw op te geven. Dat vergemakkelijkt uw gebruik van Procure-IT.com.

Nieuws

8 Redenen waarom de inkoop van ICT anders is dan van pennen en potloden

11-11-2015 | Joost Lucassen, Procure-IT

Het lijkt misschien logisch, de inkoop van ICT is niet hetzelfde als inkopen van pennen en potloden. Maar waarom eigenlijk? Hoe komt het dat je ICT inkoop niet hetzelfde kunt benaderen als het inkopen van pennen? Hieronder acht redenen.

Lees meer...

Privacy & VoorwaardenDisclaimer | Sitemap | © Procure-IT - Powered by Emeritor logo